Online fraude

Fraude is een verzamelbegrip van verschillende strafbare feiten, waarbij het gaat om het geven van een verkeerde voorstelling van zaken in papieren of digitale documenten. Oplichting wordt vaak tegelijk met fraude genoemd, maar betreft een specifiek strafbaar feit zoals omschreven in art. 326 van het Wetboek van Strafrecht. Fraude en oplichtingszaken variëren van eenvoudige marktplaatsoplichting tot zeer complexe internationale FIOD-zaken.

Fraude via internet

Webshop fraude

Wat voor straffen staan er op online fraude?